Brectanka_02

Bytový dom, Brečtanova ulica, Bratislava

Realizácia hrubej stavby šesťpodlažného objektu s dvoma podzemnými podlažiami. Objekt tvoria dva dilatačné celky. Je založený na monolitických železobetónových pätkách a pásoch a monolitickej železobetónovej základovej doske.

Ďalšie referencie

Vitajte na stránkach stavebnej spoločnosti ASSYX s.r.o.

ASSYX, spol. s r.o. je súčasťou slovenského stavebného trhu od roku 1999. Spoločnosť pôsobí v segmente pozemného staviteľstva.

ASSYX, s.r.o. je modernou, dynamickou spoločnostou  pôsobiacou na území celého Slovenska,  prevažne v Bratislavskom a Trnavskom kraji a poskytuje komplexné realizácie novostavieb a rekonštrukcií v celom spektre pozemného staviteľstva. Spoločnosť  tvorí schopný, skúsený a odborne zdatný tím pracovníkov na všetkých úrovniach prípravy a realizácie stavieb, ktorý je zárukou kvality realizovaných diel a spokojnosti zákazníkov.

Nosnou činnosťou je aj realizácia monolitických železobetónových konštrukcií pri využití vlastných kapacít.

Zo špecializovaných zameraní spoločnosti je to zatepľovanie bytových a občianskych stavieb, komplexnej obnovy existujúcej bytovej výstavby. Do roku 2011 sme v tejto oblasti zrealizovali viac ako 150 tis. m2 fasád na kľúč.

Za roky 2008 – 2010 spoločnosť ASSYX, s.r.o. zrealizovala objem stavebných prác a dodávok v súhrne prevyšujúci 33 miliónov Eur (1 miliarda Sk).

ASSYX, spol. s r.o. v súčasnosti zamestnáva cca 50 kmeňových zamestnancov.

ASSYX, spol. s r.o. je držiteľom certifikátov:
Certifikát riadenia kvality podľa ISO 9001
Certifikát manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001
Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Assyx, spol s.r.o.
Karadžičova č. 9.
811 09 Bratislava
E-mail: assyx@assyx.sk

Prevádzka:
Assyx, spol s.r.o.
Popradská č.80
821 06 Bratislava

Mobil: +421 904 449 449
Tel: +421 2 446 311 47
Fax: +421 2 446 311 48
E-mail: stroje@assyx.sk