Hlinená malta

Hlinená malta je lacnejší variant a náhrada vtedy používanej malty z vápna. Nikto však nevie, prečo bola použitá práve na tejto stavbe. Ide o materiál, ktorý nemá vôbec také dobré vlastnosti ako vápno a v tom období bol jeho výskyt ojedinelý.

Hlinená malta sa znova používala pri výstavbe budov až po 1. svetovej vojne v 20. storočí, kedy bola krajina a celkovo celý priemysel zdevastovaný. Išlo o rýchle a lacné riešenie ako dať krajinu aspoň ako tak dokopy. Až v 30. rokov sa podarilo z časti obnoviť zničený priemysel. Nastala progresivita v stavebníctve a tým mohli začať vznikať nové cementárne, z ktorých sa dovážalo vápno a cement na rekonštrukciu a výstavbu budov.

Iba dva týždne po silnom daždi stačili nato, aby vznikol kolaps. „Konkrétne v tomto prípade, kolaps nastal dva krát“, zhrnul Ing. Ivan Holub. Budova týmto definitívne stratila svoju pevnosť v murovaných konštrukciách. Zlé hospodárenie a zanedbaná údržba dopomohli k tomu, že objekt je potrebné vo veľkej miere zrekonštruovať a pristúpiť aj ku veľkému množstvu búracích prác.

Zaistenie staveniska pred zosuvom

Pred začatím samotných stavebných prác na objekte sme museli zabezpečiť celé stavenisko voči zosuvu. Zaistili sme stabilizáciu uličnej steny, podstojkovanie a podchytenie všetkých stropných konštrukcií, klenbových stropov a prechody medzi podlažiami. Riziko zrútenia stavby bolo vysoké a nič sme nemohli nechať na náhodu, kedže sa po stavbe pohybovali pracovníci.

Hlinená malta

Hlinená malta je lacnejší variant a náhrada vtedy používanej malty z vápna. Nikto však nevie, prečo bola použitá práve na tejto stavbe. Ide o materiál, ktorý nemá vôbec také dobré vlastnosti ako vápno a v tom období bol jeho výskyt ojedinelý.

Hlinená malta sa znova používala pri výstavbe budov až po 1. svetovej vojne v 20. storočí, kedy bola krajina a celkovo celý priemysel zdevastovaný. Išlo o rýchle a lacné riešenie ako dať krajinu aspoň ako tak dokopy. Až v 30. rokov sa podarilo z časti obnoviť zničený priemysel. Nastala progresivita v stavebníctve a tým mohli začať vznikať nové cementárne, z ktorých sa dovážalo vápno a cement na rekonštrukciu a výstavbu budov.

Iba dva týždne po silnom daždi stačili nato, aby vznikol kolaps. „Konkrétne v tomto prípade, kolaps nastal dva krát“, zhrnul Ing. Ivan Holub. Budova týmto definitívne stratila svoju pevnosť v murovaných konštrukciách. Zlé hospodárenie a zanedbaná údržba dopomohli k tomu, že objekt je potrebné vo veľkej miere zrekonštruovať a pristúpiť aj ku veľkému množstvu búracích prác.

Zaistenie staveniska pred zosuvom

Pred začatím samotných stavebných prác na objekte sme museli zabezpečiť celé stavenisko voči zosuvu. Zaistili sme stabilizáciu uličnej steny, podstojkovanie a podchytenie všetkých stropných konštrukcií, klenbových stropov a prechody medzi podlažiami. Riziko zrútenia stavby bolo vysoké a nič sme nemohli nechať na náhodu, kedže sa po stavbe pohybovali pracovníci.

Popri hrubej stavbe zabezpečíme aj realizáciu ostatných častí vášho projektu.

Na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kompletná ponuka služieb

Popri hrubej stavbe zabezpečíme aj realizáciu ostatných častí vášho projektu.

Na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kompletná ponuka služieb